Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων

  

      

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών
Περιγράμματα μαθημάτων Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών

Erasmus LLP Intensive Programs

Erasmus LLP IP

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

 E-learning platform

Την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών για το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στο οποίο εντάσσεται πλέον το πρώην τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων. Η ενημέρωση θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του ισογείου του κτιρίου Αυτοματισμού-Πληροφορικής στις 12:00.

Θεόδωρος Κοσμάνης