Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων

  

      

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών
Περιγράμματα μαθημάτων Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών

Erasmus LLP Intensive Programs

Erasmus LLP IP

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

 E-learning platform

Την Παρασκευή 13-9-2019, 11:00 στο αμφιθέατρο "Αλέξανδρος" θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ενημέρωση των φοιτητών για το νέο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης που προέκυψε από την συνένωση των Τμημάτων Μηχανολόγων Οχημάτων και Μηχ. Αυτοματισμού. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα σπουδών, τις αντιστοιχίες και την παρουσίαση στα παρακάτω link: