Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων

  

      

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών
Περιγράμματα μαθημάτων Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών

Erasmus LLP Intensive Programs

Erasmus LLP IP

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

 E-learning platform

Ενόψει της έναρξης των δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020, δίνονται ορισμένες διευκρινήσεις:

Υπάρχει μόνο ένα πρόγραμμα σπουδών και ωρολόγιο πρόγραμμα, αυτό που έχει ανακοινωθεί εδώ. Το πρόγραμμα αυτό θα καλύψει τόσο τους φοιτητές του τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων (και Μηχανικών Αυτοματισμού) όσο και τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πώς θα λειτουργήσει για τους φοιτητές του τμήματος Μ.Ο.; Απλά, θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα που αντιστοιχούν σε αυτά που πρέπει να περάσουν από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Μ.Ο. σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχισης

Το κυριότερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει ένας φοιτητής κατά τη δήλωσή του είναι ότι δεν μπορεί να αντιστοιχίσει ακριβώς όλα τα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο θα μεταβεί καθώς κάποια από αυτά έχουν αλλάξει εξάμηνο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα φοιτητή που πηγαίνει τώρα στο τρίτο εξάμηνο που όλα τα μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσουν βάσει των αντιστοιχίσεων βρίσκονται σε εαρινό εξάμηνο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να αξιοποιήσει την κατάργηση των αλυσίδων και να δηλώσει μαθήματα επόμενων εξαμήνων. Επίσης, θεωρείται σκόπιμο να αξιοποιηθεί η δυνατότητα δήλωσης μέχρι 43 ΠΜ για να δηλωθούν και μαθήματα που έχουν παραμείνει ως χρωστούμενα από τα παλαιότερα έτη.

Παράδειγμα

Φοιτητής που ξεκινάει τώρα το τρίτο εξάμηνο χρωστάει από το πρώτο έτος Μηχανολογικό Σχέδιο (Α' εξάμηνο), Προγραμματισμό Η/Υ (Α' εξάμηνο) και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Β' εξάμηνο). Επίσης, θα μπορούσε να δηλώσει τα μαθήματα του τρίτου εξαμήνου Ηλεκτροτεχνία Οχημάτων, Θερμοδυναμική, Δυναμική, Στοιχεία Μηχανών Ι, Καύσιμα και Λιπαντικά. Δε θα μπορούσε να δηλώσει Μηχανολογικό Σχέδιο με ΗΥ (CAD) επειδή δεν έχει περάσει το Μηχανολογικό Σχέδιο. 

Στη δήλωσή του επιθυμεί να δηλώσει Μηχανολογικό Σχέδιο (4 ECTS) και Προγραμματισμό Η/Υ (4 ECTS) από το Α' εξάμηνο, Ηλεκτροτεχνία Οχημάτων (5 ECTS), Θερμοδυναμική (6 ECTS), Δυναμική (6 ECTS), Στοιχεία Μηχανών Ι (5 ECTS), Καύσιμα και Λιπαντικά (4 ECTS). Σύνολο ΠΜ: 34. 

Λόγω των αντιστοιχίσεων, μπορεί να δηλώσει μόνο

  • Τεχνική Σχεδίαση (Α' εξάμηνο, 5 ECTS) αντί Μηχανολογικού Σχεδίου
  • Εισαγωγή την Επιστήμη των Υπολογιστών (Α' εξάμηνο, 5 ECTS) αντί Προγραμματισμού ΗΥ. Προσοχή εδώ. Εκκρεμεί και το μάθημα Προγραμματισμός για Μηχανικούς (Β' εξάμηνο) που υπάρχει στην αντιστοίχιση.

Από τα μαθήματα του Γ' εξαμήνου του προγράμματος σπουδών Μ.Ο. δεν μπορεί να δηλωθεί κανένα διότι αντιστοιχίζονται σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φοιτητής θα πρέπει να ανατρέξει σε μαθήματα του Δ' εξαμήνου του προγράμματος σπουδών Μ.Ο. τα οποία μπορεί να δηλώσει από τη στιγμή που έχουν καταργηθεί οι αλυσίδες. Έτσι, μπορούν να δηλωθούν:

  • Περιβαλλοντική Μηχανική (Θ' εξάμηνο, 4 ECTS) ως μέρος του μαθήματος Τεχνολογίας Μετρήσεων
  • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ (Ε' εξάμηνο, 4 ECTS)
  • Ηλεκτρονικά Συστήματα (Γ' εξάμηνο, 6 ECTS) και Ηλεκτρονικά Συστήματα Οχημάτων (Ζ' εξάμηνο, 4 ECTS) ως αντιστοιχίσεις του μαθήματος Ηλεκτρονικά Συστήματα Οχημάτων

Αντίστοιχα, ο φοιτητής που μέχρι στιγμής έχει δηλώσει 28 ECTS, μπορεί να προχωρήσει και στην κάλυψη των μαθημάτων μεγαλύτερων εξαμήνων. Προτείνεται, ωστόσο, να προσέξει τις αλυσίδες που υπήρχαν στο παλιό πρόγραμμα σπουδών ώστε να αποφύγει αν είναι δυνατό την παρακολούθηση μαθημάτων χωρίς το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων. Επίσης, μπορούν να δηλωθούν και μαθήματα επιλογής και πάλι με βάση τις αντιστοιχίσεις.

 Παρόμοια παραδείγματα μπορούν να προκύψουν και για φοιτητές άλλων εξαμήνων. Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέξουν ιδιαίτερα τη δήλωση μαθημάτων που θα κάνουν κατά το τρέχον εξάμηνο. Σε περίπτωση που υπάρχουν απορίες μπορούν να απευθύνονται στο μέλος της Επιτροπής επίλυσης προβλημάτων προγράμματος σπουδών, Αναπλ. Καθηγητή Θεόδωρο Κοσμάνη είτε με email είτε στο εργαστήριο Ηλεκτροκίνησης και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Οχημάτων τις ημέρες Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή, μετά τις 11:00.