Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων

  

      

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών
Περιγράμματα μαθημάτων Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών

Erasmus LLP Intensive Programs

Erasmus LLP IP

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

 E-learning platform

Τα Εντατικά Προγράμματα (Intensive Programmes - IPs) αποτελούν μια από τις λιγότερο δημοφιλείς δραστηριότητες για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που εντάσσονται στα πλαίσια του Erasmus LLP, αντίστοιχες με αυτές της κινητικότητας φοιτητών και καθηγητών, των προγραμμάτων Leonardo da Vinci για πρακτική άσκηση κ.λπ. Πρόκειται για βραχύχρονα προγράμματα πολυεθνικής διδασκαλίας που δίνουν έμφαση στην καινοτομία και στη διαθεματική προσέγγιση των διδασκόμενων θεμάτων, στα οποία συμμετέχουν καθηγητές και φοιτητές από εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφορετικών χωρών. 

To Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης συμμετέχει σε Εντατικά Προγράμματα ως εταίρος από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05, ενώ υπήρξε συντονιστής Εντατικού Προγράμματος από το 2010-11 έως το 2012-13. Το τελευταίο βραβεύτηκε κατά την Επετειακή Ημερίδα για Εντατικά Προγράμματα που διοργάνωσε το I.K.Y. στις 9/12/2013 με το 3ο βραβείο ποιότητας από το σύνολο των Εντατικών Προγραμμάτων που συντονίζονται στην Ελλάδα κατά το διάστημα 2010-13.

Η δραστηριότητα αυτή αποτέλεσε αφορμή για την αύξηση της κινητικότητας φοιτητών του ΤΜΟ/ΑΤΕΙΘ προς το εξωτερικό στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus. Ενδεικτικά, περισσότεροι από 50 φοιτητές και 12 καθηγητές του ΤΜΟ/ΑΤΕΙΘ έχουν συμμετάσχει σε Εντατικά Προγράμματα από το 2010 έως και το 2013.

 

Ενδεικτικά προγράμματα

Powering the Future with Zero Emission and Human Powered Vehicles (Terrassa, Spain, 20.03-02.04.2011 - Bradford, UK, 11-24.03.2012 - Antwerp, Belgium, 15-26.04.2013)

Green and SafeTransport in Local Communities (Radom, Poland, 07-20.04.2013 - Radom, Poland, 16-29.03.2014)

Energy efficient and ecological urban transport (Radom, Poland, 03-16.04.2011)

Ecology and Safety as Driving Forces in the Development of Vehicles (Turku, Finland, 14-27.03.2010)