Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων

  

      

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών
Περιγράμματα μαθημάτων Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών

Erasmus LLP Intensive Programs

Erasmus LLP IP

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

 E-learning platform

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΔΙΠΑΕ-Πανεπιστημιούπολη Σίνδου» δημιουργήθηκε η δομή ΟΜΠΡΕΛΑ, μια δομή κοινωνικής μέριμνας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, με σκοπό την αύξηση του ποσοστού συνεπούς ολοκλήρωσης των σπουδών και  προώθηση της ισότιμης συμμετοχής φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες - ΕΚΟ (χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, φοιτητές από οικογένειες μεταναστών, φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας).

Η πρόσκληση για τη συμμετοχή φοιτητών στο δίκτυο υπάρχει εδώ

Newsletter