Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων

  

      

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών
Περιγράμματα μαθημάτων Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών

Erasmus LLP Intensive Programs

Erasmus LLP IP

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

 E-learning platform

 

Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων

 

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης (Ιανουάριος 2007 - Δεκέμβριος 2013): Εξασφαλίζει μεταξύ άλλων την κινητικότητα των φοιτητών κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, με δύο δράσεις: α) για Σπουδές, και β) για Πρακτική Άσκηση


Γραφείο διασύνδεσης: Παρέχει πλούτο πληροφοριών για προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus κ.ά., μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αγορά εργασίας,  συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.ά.


Λίστα υπηρεσιών του AΤΕΙ Θεσσαλονίκης με αυτόνομο δικτυακό τόπο


Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης