Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων

  

      

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών
Περιγράμματα μαθημάτων Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών

Erasmus LLP Intensive Programs

Erasmus LLP IP

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

 E-learning platform

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας προκύπτει από τη συγχώνευση των τμημάτων Μηχανολόγων Οχημάτων και Μηχανικών Αυτοματισμού του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Στο τμήμα αυτό θα μπορούν να φοιτήσουν οι φοιτητές που θα εισαχθούν μέσω Πανελληνίων εξετάσεων από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Επίσης, στο τμήμα μπορούν να μεταβούν όλοι οι υπάρχοντες φοιτητές των τμημάτων Μηχανολόγων Οχημάτων και Μηχανικών Αυτοματισμού που βρίσκονται σε εξάμηνο μικρότερο ή ίσο του 12ου. Κατά τη μετάβασή τους θα πραγματοποιηθούν αντιστοιχίσεις μαθημάτων και ο κάθε φοιτητής θα γνωρίζει ακριβώς ποια μαθήματα του νέου τμήματος πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς για τη λήψη του πτυχίου. Στους παρακάτω συνδέσμους παρατίθενται το νέο πρόγραμμα σπουδών, οι αντιστοιχίσεις μαθημάτων και ένας σύντομος οδηγός μετάβασης.

Πρόγραμμα σπουδών τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Αντιστοιχίσεις μαθημάτων

Σύντομος Οδηγός Μετάβασης

Παρουσίαση από την ενημερωτική εκδήλωση του Ιουνίου 2019