Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων

  

      

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών
Περιγράμματα μαθημάτων Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών

Erasmus LLP Intensive Programs

Erasmus LLP IP

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

 E-learning platform

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα τροποποιείται ελαφρώς για κάποια μαθήματα ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα αλληλεπικαλύψεων. Παρακαλώ να το συμβουλεύεστε τακτικά.

Θεόδωρος Κοσμάνης

Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος